Funktionärer & kommittéer

Här fördelas ansvaret för året. Många funktioner tenderar att vara rätt statiska, medan andra genomlever något livligare rotation. Vid behov ändras/kompletteras sammansättningen av grupperna.