Vår logo

Idén presenterades i september 2012 och omarbetades i juni 2013. Varianterna är flera, denna version stod fast 20 mars 2014. Kerstin Fors skapade logon kostnadsfritt under sin tid som illustratör på pedlex.no (fackbokförlag) i Oslo.