Funktionärer & Kommittéer 2014-2015

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

Styrelse och funktionärer för LC Jeppo 2014-15

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

President

Yvonne Häggblom

 

 

I Vicepresident

Ralf Häggblom

 

 

II Vicepresident

Vivan Nygård-Back

 

 

Sekreterare

Jan-Ola Wistbacka

 

 

Skattmästare

Barbro Stenfors

 

 

Klubbmästare

Eva Lindén

 

 

Past President

Stig Forsgård

 

 

Tailtwister

Boris Lindén

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvarokommitté

Sven Simons

Leo Alho

Anders Häggman

Aktivitetskommitté

Ralf Häggblom

Ari Sorjonen

Marlene Lindgren

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Verksamhetsgranskare

Paul Björkqvist

Per-Erik Lindgren

ers. Johan Forss, Boris Lindén

Luciakommitté

Kerstin Alho

Johan Stenfors

Eva Lindén

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

 

Anders Häggman

Sven Simons

Julgranar

Boris Lindén

Ari Sorjonen

Göran Stenvall

Granljus och vapen

Stig Lindén

Viking Back

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Sven Simons

Göran Stenvall

 

 -

-

-

Julkortskommittén

Vivan Nygård-Back

Stig Forsgård

Per-Erik Lindgren

Jan-Ola Wistbacka

Zonordförande

-

-

-