Om oss - en sociokulturell dimension i Jeppo

Ett förnöjt lejon på sin post. Klubben har manliga och kvinnliga medlemmar, vilket medverkar till mångsidig social gemenskap på en liten ort. Månadsmöte hålls 3:e onsdagen i månaden i Måtarsstugan.

Klubbens nummer är 20605 i distrikt 107 O, region 1, zon 1.

De värden vi står för har följande korta beskrivning:

  • Gemenskap - Vi skapar och bevarar en god känsla av samhörighet, gruppen är vårt trygga nätverk.
  • Vänskap - Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
  • Hjälpsamhet - Vi kan inte hjälpa alla, men med ett gott hjärta kan vi alltid hjälpa någon.
  • Talkoanda - Vår arbetsinsats är frivillig och osjälvisk därför att vi vill och kan.

Cat DF oval1 IMGP4842.jpg

Beskrivning: 

Katten Ukraina, en sommargäst

Foto: Daniel Fors

Webbsidan innehåller den viktigaste informationen om klubben plus lite annat som kan vara av intresse. Bildmaterialet, nästan uteslutande från Sven Simons kamera, finns samlat i vårt album under "LC Jeppos Flickr-bilder", som du hittar i menyn t.h. Där finns även länken till närstående webbsidor.

Bilden nedan, vapnet, har blivit något av LCJeppos varumärke. Då heraldiken inte längre tjänar som kommunvapen, får den fortsätta att utgöra symbolen för strävsam gemenskap i byn.

"I rött fält ränker av guld"

 Motivet: Hästens enorma betydelse för traktorfria århundraden får här ett äreminne.