Verksamhetsplan 2020-2021

September
 • Verksamhetsårets första månadsmöte
 • Medlemsvärvning
 • Skrotinsamling
Oktober
 • Medlemsvärvning
 • Årsmöte, beroende av Coronaläget
 • Färdigställande av lada, tillverkning av Jeppolyktan
 • Skrotinsamling
 • Fredsaffischtävling
 • Luciadiskussion mot bakgrunden av det aktuella Coronaläget
November
 • Tillverkning av Jeppolyktan
 • Skrotinsamling
 • Försäljning av ladan
 • Förarbete för röjning av VR-parken
December
 • Julöppning
 • Uppvaktning vid krigargravarna 6.12
 • Lucia om Coroaläget tillåter..
 • Jeppolyktan, julgranar till företag
Januari
 • Gemensam. aktivitet...
 • Motionskampanj
Februari
 • Motionskampanj
 • Klubb besöker klubb
 • Reparation av hopptornet på Gunnarskangan
Mars
 • Medlemsvärvning
 • Valberedning
 • Motionskampanjen avslutas
 • Zonens frågesport
April
 • Valmöte
 • Distriktets årsmöte / medlemsutbildning
 • Skrotinsamlingen intensifieras
 • Företagsbesök
 • Parkröjning?
Maj
 • Pappersinsamling och acku-uppsamling
 • Minigolf
 • Uppvaktning vid krigargravarna på De stupades dag
Juni
 • Rapportera MyLCI

 
Aktiviteter som pågår hela verksamhetsperiodenSept-maj hålls styr.möte 2:a ons. och mån.möte 3:e ons. i mån om ej annat meddelas. Därtill: Understöd t. nyfödda i Jeppo, utbet. av stipendier, skrotinsaml.,försäljn. av Jeppolyktan o Jeppovimpeln. 
Förteckningen justeras vid behov.                                                                                     
Beslut 21.10.2020