Funktionärer & Kommittéer 2018 - 2019

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

  • Styrelsen markerad med punkt

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

  • President

Anders Häggman

 

 

  • I Vicepresident

Jan-Ola Wistbacka

 

 

  • II Vicepresident

Per-Erik Lindgren

 

 

  • Sekreterare

Kerstin Alho

 

 

  • Skattmästare

Stig Forsgård

 

 

  • Klubbmästare

Jonas Back

 

 

  • Past President

Ari Sorjonen

 

 

  • Tailtwister

Viking Back

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvaro-kommitté

Sven Simons

Stig Forsgård

 

Aktivitetskommitté

Anders Häggman

Per-Erik Lindgren

Yvonne Häggblom           Jan-Ola Wistbacka

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Verksamhetsgranskare

Leo Alho

Per-Erik Lindgren

ers. Johan Forss

Luciakommitté

Yvonne Häggblom

Kerstin Grahn

Eva Lindén                     + facklor Jonas Back

Julöppning

Ralf Häggblom

Paul Björkqvist

Per-Erik Lindgren           Sven Simons

Julgranar m.m.

Stig Lindén Viking Back

Ari Sorjonen Jonas Back

Göran Stenvall                Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Viking Back

Ari Sorjonen                  Göran Stenvall

Julkortskommittén

Jan-Ola Wistbacka

Stig Forsgård

Per-Erik Lindgren          Marlene Lindgren

Uppvaktning krigargr.

Jan-Ola Wistbacka

Per-Erik Lindgren