Produkter

Utbud och priser i januari 2015:

  • Jeppovimpeln          42 €
  • Jeppolyktan             50 €
  • Julkortslotteri; 1000-1300-1500 julkortslotter säljs när det är säsong. Vidstående pdf-fil visar motiven 1999-2014.