Lions-sången, text, noter och musik

Då du behöver läsa text och noter som stöd för minnet, skall du klicka här.

Och behövs även musikstöd, så hittar du hjälpen här.