Verksamhetsplan 2016-2017

Månad för månad

 
Augusti
 • Juthbackamarknaden
 • Förberedelser , deltagande, genomgång av resterande varor och lagring.

 
September
 • Verksamhetsårets första månadsmöte + DG besöker klubben
 • Medlemsvärvning
 • Lions 100 år
 • Planering av Lc Jeppo 50 år, julkortslotteriet
 • Ladutimring
 • Fredsaffischtävling

 
Oktober
 • Medlemsvärvning
 • Årsmöte 19.10
 • Lc Jeppo jubileumskommitte', Luciakommitte' och julkortskommitte' i arbete.
 • Ladutimring, tillverkning av Jeppolyktan.

 
November
 • Klubbens 50-årsjubileum 12.11
 • Julkortslotter klara för försäljning.
 • Luciakommitte'n i arbete
 • Tillverkning av Jeppolyktan
 • Julöppning 25.11

 
December
 • Uppvaktning vid krigargravarna 6.12

 • Lucia
 • Gemensam aktivitet; teater
 • Försäljning av julkortslotter, Jeppolyktan, julgranar till företag, reklamskyltar.

 
Januari
 • Gemensam aktivitet; trettondagsbal
 • Motionskampanj
 • Planering och genomförande av läskunnighetsprojekt i samråd med Jeppo-Pensala skola

 
Februari
 • Utdelning av medel från Luciainsamlingen
 • Motionskampanj
 • Läsprojektet fortsätter

 
Mars
 • Medlemsvård
 • Valberedning
 • Motionskampanjen avslutas
 • Läsprojektet avslutas
 • Zonens frågesport

 
April
 • Valmöte
 • Distriktets årsmöte / medlemsutbildning
 • Skrotinsamlingen intensifieras

 
Maj
 • Pappersinsamling
 • Minigolf mellan klubbarna
 • Uppvaktning vid krigargravarna på de stupades dag
 
Juni
 • Rapportera MyLCI
   

Aktiviteter som pågår hela verksamhetsperioden:

September - maj hålls styrelsemöte 2:a onsdagen och månadsmöte 3:e onsdagen i månaden om inte annat meddelas.

Därtill: Engagemang i flyktingarna i närmiljön, understöd till nyfödda i Jeppo, utbetalning av stipendier, skrotinsamling, försäljning av Jeppolyktan och Jeppovimpeln

 

Förteckningen justeras vid behov.