Verksamhetsplan 2012 - 2013

AKTIVITETER:

 

JULI

 • Uppdatering av hemsida / Medlemsvila

 

AUGUSTI

 • Uppdatering av hemsida (forts.)
 • Rivning av växthusen planeras
 • Försäljning på Juthbackamarknaden 17-18.8 (medelinsamling). Artiklar samlas hos Kalle den 15.8.

 

SEPTEMBER

 • Start på verksamhetsåret / Sätt text till klubbens värdeord!
 • Stockladorna levereras till Bergö respektive Molpe
 • Månadsmöte med besök av distriktsguvernören Kerttu Illikainen
 • Zonmöte 27.9, Hotel Polaris
 • Rivning av växthus/skrotinsamling (medelinsamling) 20.9 - 16.10
 • Egen logo tas i bruk

 

OKTOBER

 • Tillverkning av Jeppolyktan
 • Montering, målning av lekstuga till barnträdgården
 • Julkortslotteriet inleds
 • Luciakommittén i jobb
 • Årsmöte
 • Lastning och försäljning av 10 ton skrot
 • Häftet "Ansvaret är mitt" överräcks till åk 4:s föräldrar
 • Insamling för operationsmikroskop, PHACO, till Ratnapuru (50 €/klubb), O-distriktet
 • Deltagande i lotteriet "Finland i fokus", 1.10.2012-28.2.2013

 

NOVEMBER

 • Lekstuga överräcks till barnträdgården/förskolan
 • Zonmöte 20.11, Juthbacka
 • Kroddona besöker månadsmötet och berättar om sin USA-resa
 • Teaterkväll 23.11
 • Bidrag till Leo-klubbarna, 50€, för internationellt möte i Himos under temat "Hållbar utveckling"
 • Deltagande i Lions Mässlingsinitiativ via LCIF; "En spruta, ett liv"
 • Julöppning fred. 30.11
 • Försäljning av julkortslotterna  (medelinsamling)
 • Tillverkning/försäljning av Jeppolyktan ( - ” - )

 

DECEMBER

 • Lucia-kväll och -uppdrag, to. 13.12, kl. 18
 • Medverka i "Ansvaret är mitt" via Guidbok om tryggt utnyttjande av internet. Ges till föräldrar i lågstadiet åk 4
 • Försäljning av Jeppolyktan  (medelinsamling)
 • Försäljning av julkortslotterna + dragning av vinster (- ” -)
 • Månadsmöte avec. Start kl. 18. Lucia och middag 18:45.

 

JANUARI

 • Motionskampanj  
 • Trettondagsbal  5.1
 • Medlemsvård (överraskningsutflykt) till Campus Allegro i samband med månadsmötet

 

FEBRUARI

 • Motionskampanj
 • Zonmöte 19.2, kl. 19:00 vid Fjärdens kaffestuga, Oravais
 • Månadsmöte
 • Nyfödda i Jeppo 2012

 

MARS

 • Medlemsvård 8-9.3 (Helsingfors) Lionsförbundet + Kristina från Duvemåla + Rönnviks Vingård i Laitikkala
 • Zonens Frågesport mellan klubbarna, 23.3. kl. 19:00 vid Juthbacka Hotel & Restaurang
 • Bowling-tävling i Vörå 18.3., kl. 19:30 med 4-mannalag
 • Valberedning
 • Motionskampanjen slutar 31 mars  

 

APRIL

 • Valmöte / utflykt till Hunurijärvi 19.4
 • Webbsidan uppdateras
 • Klubben utvärderas

 

MAJ

 • Pappersinsamling (medelinsamling) och medlemsutbildning
 • Minigolf, Vörå

 

Verksamhetsplanen anpassas, förändras och kompletteras fortlöpande.

9.4.2013