Funktioner 20-21


Funktionärer & Kommittéer 2020-2021 

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

  • Styrelsen markerad med punkt

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

  • President

Per-Erik Lindgren

 

 

  • I Vicepresident

Viking Back

 

 

  • II Vicepresident

Fjalar Fors

 

 

  • Sekreterare

Jonas Back

 

 

  • Skattmästare

Stig Forsgård

 

 

  • Klubbmästare

Vivan Nygård-Back

 

 

  • Past President

Jan-Ola Wistbacka

 

 

  • Tailtwister

Viking Back

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvaro-kommitté

Sven Simons

Stig Forsgård

 

Aktivitetskommitté

Jan-Ola Wistbacka

Yvonne Häggblom

Kerstin Grahn

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Verksamhetsgranskare

Leo Alho

Marlene Lindgren

ers. Johan Forss

Luciakommitté

Vivan Nygård-Back

Kerstin Grahn

Eva Lindén                  + facklor Jonas Back

Julöppning

Ralf Häggblom

Paul Björkqvist

Per-Erik Lindgren        Sven Simons

Julgranar m.m.

Stig Lindén 

Viking Back

Ralf Häggblom

Fjalar Fors

Göran Stenvall           

 

Skrotkommitté

Stig Lindén

Viking Back

Jan-Ola Wistbacka      Göran Stenvall

Julkortskommittén

Jan-Ola Wistbacka

Marlene Lindgren

Fjalar Fors

Uppvaktning krigargr.

Viking Back

Per-Erik Lindgren

ers. Jan-Ola Wistbacka


 

..