Funktionärer & Kommittéer 2015 - 2016

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

Styrelse och funktionärer för LC Jeppo 2015-16

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

President

Ralf Häggblom

 

 

I Vicepresident

Vivan Nygård-Back

 

 

II Vicepresident

Ari Sorjonen

 

 

Sekreterare

Fjalar Fors

 

 

Skattmästare

Marlene Lindgren

 

 

Klubbmästare

Anders Häggman

 

 

Past President

Yvonne Häggblom

 

 

Tailtwister

Paul Björkqvist

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvarokommitté

Sven Simons

Leo Alho

Anders Häggman

Aktivitetskommitté

Vivan Nygård-Back

Ari Sorjonen

Marlene Lindgren

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Verksamhetsgranskare

Paul Björkqvist

Per-Erik Lindgren

ers. Johan Forss, Boris Lindén

Luciakommitté

Kerstin Alho

Johan Stenfors

Eva Lindén

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

 

Anders Häggman

Sven Simons

Julgranar

Boris Lindén

Ari Sorjonen

Göran Stenvall

Granljus och vapen

Stig Lindén

Viking Back

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Sven Simons

Göran Stenvall

 

 -

-

-

Julkortskommittén

Vivan Nygård-Back

Stig Forsgård

Per-Erik Lindgren

Jan-Ola Wistbacka

Zonordförande

-Viking Back

-

-