Verksamhetsplan 2021-2022

Augusti

• Juthbacka marknaden, om Coronaläget tillåter

 

September

• Verksamhetsårets första månadsmöte

• Medlemsvärvning

• Acku-insamling

 

Oktober

• Medlemsvärvning

• Årsmöte, beroende av Coronaläget

• Tillverkning av Jeppolyktan

• Julkortslotteri

• Fredsaffischtävling

• Luciadiskussion mot bakgrunden av det aktuella Coronaläget

• Plogkäppar

 

November

• Tillverkning av Jeppolyktan

• Skrotinsamling

• Julkortslotteri

• Plogkäppar

 

December

• Julöppning

• Uppvaktning vid krigargravarna 6.12

• Lucia om Coronaläget tillåter

• Jeppolyktan, julgranar till företag

• Julkortslotteri

 

Januari

• Gemensam. aktivitet...

• Motionskampanj

 

Februari

• Motionskampanj

• Klubb besöker klubb

 

Mars

• Medlemsvärvning

• Valberedning

• Motionskampanjen avslutas

• Zonens frågesport

• Färdigställande av lada

 

April

• Valmöte

• Distriktets årsmöte / medlemsutbildning

• Företagsbesök

 

Maj

• Pappersinsamling och akku-uppsamling

• Minigolf

• Uppvaktning vid krigargravarna på De stupades dag

 

Juni

• Rapportera MyLCI

 

Aktiviteter som pågår hela verksamhetsperioden: September-maj hålls styrelsemöte 2:a ons. och månadsmöte 3:e ons. i mån om ej annat meddelas. Därtill: Understöd till nyfödda i Jeppo, utbetalning av stipendier, skrotinsamling, försäljning av Jeppolyktan och -vimpeln. Förteckningen justeras vid behov.