Funktioner 19-20


Funktionärer & Kommittéer 2019-2020 

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

  • Styrelsen markerad med punkt

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

  • President

Jan-Ola Wistbacka

 

 

  • I Vicepresident

Per-Erik Lindgren

 

 

  • II Vicepresident

Viking Back

 

 

  • Sekreterare

Stig Lindén

 

 

  • Skattmästare

Stig Forsgård

 

 

  • Klubbmästare

Jonas Back

 

 

  • Past President

Anders Häggman

 

 

  • Tailtwister

Viking Back

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvaro-kommitté

Sven Simons

Stig Forsgård

 

Aktivitetskommitté

Anders Häggman

Per-Erik Lindgren

Yvonne Häggblom      Kerstin Alho

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Verksamhetsgranskare

Leo Alho

Marlene Lindgren

ers. Johan Forss

Luciakommitté

Yvonne Häggblom

Kerstin Grahn

Eva Lindén                  + facklor Jonas Back

Julöppning

Ralf Häggblom

Paul Björkqvist

Per-Erik Lindgren        Sven Simons

Julgranar m.m.

Stig Lindén 

Viking Back

Ari Sorjonen

Jonas Back

Göran Stenvall           

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Viking Back

Ari Sorjonen                Göran Stenvall

Julkortskommittén

Fjalar Fors

Stig Forsgård

Per-Erik Lindgren        Marlene Lindgren

Uppvaktning krigargr.

Viking Back

Per-Erik Lindgren

ers. Jan-Ola Wistbacka