Namnen i krönikan

Namnen i krönikan

Här har lejonet haft sin gång och fört uppdraget vidare … …  Se även pdf-fil längst ner på sidan!
 
 
Tjänstemän i Lions Club Jeppo r.f. 1966 - 2022/-23
 
År President Sekreterare Skattmästare
1966-1967 Johan Stenfors Svens Simons Bo Semskar
1967-1968 Johan Slangar William Jungerstam Erland Sundell
1968-1969 Paul Björkqvist Boris Lindén Harry Sandell
1969-1970 Gunnar Almberg Helge Bergman Bernhard Fogström
1970-1971 Edvin Bäckstrand John Lassén Alf Julin
1971-1972 William Jungerstam Gustav Dahlsten Börje Julin
1972-1973 Sven Simons John Nyman Elmer Fagerholm
1973-1974 Boris Lindén Johan Stenfors John Helsing
1974-1975 Erland Sundell Nils Jungar Paul Ylinen
1975-1976 Karl-Gustav Karls Johan Slangar Sven Björkvall
1976-1977 Alf Julin Börje Julin Paul Sandström
1977-1978 Gustav Dahlsten Göran Stenvall Nils Jungar
1978-1979 Johan Forss Edvin Bäckstrand Erkki Malinen
1979-1980 Helge Bergman Lars Romar Stig-Johan Jungar
1980-1981 John Lassén Guy Rökman Gustav Rönnqvist
1981-1982 John Nyman Per-Erik Lindgren Johan Slangar
1982-1983 Göran Stenvall Stig-Johan Jungar Johan Stenfors
1983-1984 Nils Jungar Alf Julin Göran Näs
1984-1985 Lars Romar Johan Forss Boris Lindén
1985-1986 Per-Erik Lindgren Ralf Häggblom Gustav Dahlsten
1986-1987 Stig-Johan Jungar Viking Back Tage Grandén
1987-1988 Gustav Rönnqvist Göran Näs Bruno Romar
1988-1989 Ralf Häggblom Paul Björkqvist Göran Näs
1989-1990 Tage Grandén Bruno Romar Per-Erik Forsgård
1990-1991 Göran Näs Gustav Rönnqvist Ralf Häggblom
1991-1992 Viking Back Per-Erik Forsgård Ari Sorjonen
1992-1993 Pentti Heikkilä Ari Sorjonen Erkki Malinen
1993-1994 Karl-G. Häggblom Anders Häggman Nils Jungar
1994-1995 Bo Göran Finskas Stig Lindén Göran Stenvall
1995-1996 Per-Erik Forsgård Helge Bergman Viking Back
1996-1997 Ari Sorjonen Karl-Gustav Häggblom Johan Slangar
1997-1998 Anders Häggman Sven Simons Stig Forsgård
1998-1999 Stig Lindén Fjalar Fors Ralf Häggblom
1999-2000 Fjalar Fors Thomas Lindén Karl-Gustav Häggblom
2000-2001 Stig Forsgård Bo Göran Finskas Johan Forss
2001-2002 Thomas Lindén Per-Erik Lindgren Anders Häggman
2002-2003 Boris Lindén Ralf Häggblom Thomas Lindén
2003-2004 Paul Björkqvist Lars Romar Staffan Stenvall
2004-2005 Göran Stenvall Stig Lindén Johan Stenfors
2005-2006 Ari Sorjonen Stig Forsgård Fjalar Fors
2006-2007 Lars Romar Sven Simons Per-Erik Lindgren
2007-2008 Ralf Häggblom Anders Häggman Viking Back
2008-2009 Per-Erik Lindgren Ari Sorjonen Boris Lindén
2009-2010 Viking Back Ralf Häggblom Stig Lindén
2010-2011 Sven Simons Yvonne Häggblom Vivan Nygård-Back
2011-2012 Stig Lindén Per-Erik Lindgren Göran Stenvall
2012-2013 Fjalar Fors Per-Erik Lindgren Sven Simons
2013-2014 Stig Forsgård Jan-Ola Wistbacka Kerstin Alho
2014-2015 Yvonne Häggblom Jan-Ola Wistbacka Barbro Stenfors
2015-2016 Ralf Häggblom Fjalar Fors Marlene Lindgren
2016-2017 Vivan Nygård-Back Fjalar Fors Stig Lindén
2017-2018 Ari Sorjonen Fjalar Fors Göran Stenvall
2018-2019 Anders Häggman Kerstin Alho Stig Forsgård
2019-2020 Jan-Ola Wistbacka Stig Lindén Stig Forsgård
2020-2021 Per-Erik Lindgren Jonas Back Stig Forsgård
2021-2022 Viking Back Jonas Back Yvonne Häggblom
2022-2023 Fjalar Fors Vivan Nygård-Back Kerstin Alho