Funktionärer & Kommittéer 2011-2012

Bankförbindelse att komma ihåg:

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

President

Stig Lindén

 

 

I Vicepresident

Fjalar Fors

 

 

II Vicepresident

Stig Forsgård

 

 

Sekreterare

Per-Erik Lindgren

 

 

Skattmästare

Göran Stenvall

 

 

Klubbmästare

Kerstin Alho

 

 

Past President

Sven Simons

 

 

 

 

 

 

Tailtwister

Johan Stenfors

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvarokommitté

Karl-Gustav Häggblom

Göran Stenvall

Boris Lindén

Aktivitetskommitté

Fjalar Fors 

Viking Back

Ari Sorjonen

Webbsida

Fjalar Fors

(stöd: Joakim Fors)

 

LionQuest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Tjärrodd

Ari Sorjonen

Anders Häggman

Karl-Gustav Häggblom

Sight First

Sven Simons

 

 

Revision

Paul Björkqvist

Johan Forss

(xx)

Luciakommitté

Johan Stenfors

Kerstin Alho

Eva Lindén

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

Yvonne Häggblom

Anders Häggman

Johan Stenfors,   Leo Alho

Julgranar

Boris Lindén

Karl-Gustav Häggblom

Göran Stenvall

Granljus och vapen

Viking Back

Stig Lindén

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Sven Simons

Göran Stenvall

Plogriskkommitté

Ralf Häggblom

Stig Lindén

 

Julkortskommittén

Fjalar Fors

Vivan Nygård-Back

Jan-Ola Wistbacka

Zonordförande