Funktionärer & Kommittéer 2017 - 2018

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

Funktionärer för LC Jeppo 2017-2018

 

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

MEDLEM

President

Ari Sorjonen

 

 

 

I Vicepresident

Anders Häggman

 

 

 

II Vicepresident

Jan-Ola Wistbacka

 

 

 

Sekreterare

Fjalar Fors

 

 

 

Skattmästare

Göran Stenvall

 

 

 

Klubbmästare

Marlene Lindgren

 

 

 

Past President

Vivan Nygård-Back

 

 

 

Tailtwister

Kerstin Grahn

 

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

 

PR

Sven Simons

 

 

 

Medl.-/Närvarokomm.

Sven Simons

Stig Forsgård

 

 

Aktivitetskommitté

Anders Häggman

Per-Erik Lindgren

Yvonne Häggblom

Jan-Ola Wistbacka

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

 

Verksamhetsgranskare

Leo Alho

Per-Erik Lindgren

ers. Johannes Forss

 

Luciakommitté

Kerstin Alho

Y Häggblom

Eva Lindén

Jonas Back (facklor)

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

Per-E Lindgren

Sven Simons

Julgranar, granljus och vapen

Stig Lindén Viking Back

Jonas Back Ari Sorjonen

Göran Stenvall

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Göran Stenvall

Viking Back

Ari Sorjonen

Julkortskommittén

Jan-Ola Wistbacka

Stig Forsgård

Marlene Lindgren

Per-Erik Lindgren

Uppvaktning vid krigargravar

Jan-Ola Wistbacka

Per-Erik Lindgren