Verksamhetsplan

Planen visar vilka aktiviteter klubben har planerat för det innevarande verksamhetsåret. Blivande president uppgör förslaget och månadsmötet i april fastslår planen. Ändå tillåts planen vara flexibel och leva med i tiden enligt vad som för respektive månad är aktuellt.