Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-15

Aktiviteter
 

Augusti
 • Deltagande i Juthbackamarknaden
 • Bastubygge på Måtarsberget
September
 • Verksamhetsårets första månadsmöte
 • Planering av julkortslotteriet
 • Bastubygge på Måtarsberget
Oktober
 • Luciakommittén och julkortskommittén i arbete
 • Årsmöte
 • Tillverkning av Jeppolyktan
November
 • Luciakommittén och julkortskommittén i arbete
 • Tillverkning och försäljning av Jeppolyktan
 • Julöppning
 • Försäljning av julkortslotter
  
December
 • Lucia
 • Försäljning av julkortslotter och Jeppolyktan
 • Försäljning av julgranar till företag
Januari
 • Trettondagsbal
 • Motionskampanj
 • Utdelning av medel från Luciainsamlingen
Februari
 • Motionskampanj
 • Nyfödda i Jeppo 2014 understöds
Mars
 • Medlemsvård
 • Valberedning
 • Motionskampanjen avslutas
 • Zonens frågesport
April
 • Valmöte
 • Distriktets årsmöte/medlemsutbildning
Maj
 • Pappersinsamling
 • Minigolf mellan klubbarna
Dessutom: skrotinsamling, försäljning av Jeppovimpeln, företagsbesök, teaterbesök. 

Planen uppdateras fortgående under verksamhetsåret.