Funktionärer & Kommittéer 2012 - 2013

Bankförbindelse att komma ihåg:

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

President

Fjalar Fors

 

 

I Vicepresident

Stig Forsgård

 

 

II Vicepresident

Yvonne Häggblom

 

 

Sekreterare

Per-Erik Lindgren

 

 

Skattmästare

Sven Simons

 

 

Klubbmästare

Barbro Stenfors

 

 

Past President

Stig Lindén

 

 

 

 

 

 

Tailtwister

Vivan Nygård-Back

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlemskommitté

Karl-Gustav Häggblom

Göran Stenvall

Boris Lindén

Aktivitetskommitté

Stig Forsgård

Jan-Ola Wistbacka

Ari Sorjonen

Webbsida

Fjalar Fors

(stöd: Joakim Fors)

 

LionQuest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Tjärrodd

Ari Sorjonen

Anders Häggman

Karl-Gustav Häggblom

-

 

 

 

Verksamhetsgranskare

Paul Björkqvist

Johan Forss

Boris Lindén (ers.)

Leo Alho (ers.)

Luciakommitté

Johan Stenfors

Kerstin Alho

Yvonne Häggblom

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

Barbro Stenfors

Anders Häggman

Johan Stenfors

Julgranar

Boris Lindén

Karl-Gustav Häggblom

Göran Stenvall

Granljus och vapen

Viking Back

Stig Lindén

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Sven Simons

Göran Stenvall

Plogriskkommitté

 -

-

-

Julkortskommittén

Jan-Ola Wistbacka

Vivan Nygård-Back

Eva Lindén

Zonordförande

-

-

-