Funktionärer & Kommittéer 2013 - 2014

Bankförbindelse att komma ihåg:

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

President

Stig Forsgård

 

 

I Vicepresident

Yvonne Häggblom

 

 

II Vicepresident

Karl-Gustav Häggblom

 

 

Sekreterare

Jan-Ola Wistbacka

 

 

Skattmästare

Kerstin Alho

 

 

Klubbmästare

Johan Stenfors

 

 

Past President

Fjalar Fors

 

 

 

 

 

 

Tailtwister

Johan Forss

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvarokommitté

Anders Häggman

Sven Simons

Stig Lindén

Aktivitetskommitté

Yvonne Häggblom

Eva Lindén

Göran Stenvall

Webbsida

Fjalar Fors

(stöd: Joakim Fors)

 

LionQuest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Tjärrodd

Ari Sorjonen

Anders Häggman

Karl-Gustav Häggblom

-

 

 

 

Verksamhetsgranskare

Boris Lindén (ord)

Leo Alho (ord)

Per-Erik Lindgren (ers)

Johan Forss (ers)

Luciakommitté

Vivan Nygård-Back

Johan Stenfors

Boris Lindén

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

 

Anders Häggman

Sven Simons

Julgranar

Boris Lindén

Karl-Gustav Häggblom

Göran Stenvall

Granljus och vapen

Stig Lindén

Viking Back

Fjalar Fors

Skrotkommitté

Stig Lindén

Sven Simons

Göran Stenvall

Plogriskkommitté

 -

-

-

Julkortskommittén

Barbro Stenfors

Per-Erik Lindgren

Vivan Nygård-Back

Anders Häggman

Zonordförande

-

-

-