Klubbmedlemmar

LC Jeppo

Org.datum 25.3.1966

Charter Night 12.11.1966

Månadsmöten hålls den tredje onsdagen i månaden i Måtarsstugan, kl 19:00. Adress: Måtarsgränd

Medlemmar
Namn

Adress

Född/inskr.år

Nr: Internat. --- Fin.

Tel.nr

e-post

Arbete, titel

Alho Kerstin

Kyrkv. 152, 66850 Jeppo

1952/2009

3077316 --- (0)3900389

0500-266 499

kerstin.alho@multi.fi

Pensionär

Alho Leo

Kyrkv. 152, 66850 Jeppo

1948/2009

3077317 --- 3900390

0500-666 396

kaasusuunnittelu@multi.fi

Egen företagare

Back Jonas

Stjärnfallet 15, 66900 Nykarleby

1979/2016

4482186 --- 3900394

041-460 2066

back.jonas@gmail.com

After sales Specialist på Mirka Power Tools (Mirka PT)

Back, Viking

Keppov. 357. 66850 Jeppo

1950/1982

1128432 --- 3900345

0400-017 642

viking_back@hotmail.com

Företagare, Pensionär

Björkqvist, Paul

Holmändan 59, 66850 Jeppo

1938/1966

1128434 --- 3900069

0400-363 403

paul.bjorkqvist@multi.fi

 

Pensionär

 

Cederström, Jonas

Stationsvägen 22, 66850 Jeppo

1980/2021

044-3432 425

jonas.cederstrom@gmail.com

IT-tradenom, VVS arbetstekniker

Fors, Fjalar

Kiitolavägen 15, 66850 Jeppo

1949/1995

1128437 --- 3900375

044-714 2070

fjalarfors@gmail.com

Rektor, Pensionär

Forsgård, Stig

Åkerv. 7 D, 66850 Jeppo

1956/1995

1128438 --- 3900373

050-5740 516

stig.forsgard@multi.fi

Bokförare, Pensionä

Grahn Kerstin

Kampasvägen 2, 66850 Jeppo

1954/2016

4482189 --- 3900395

050-3638 150

kerstingrahn@outlook.com

Kanslist, Pensionär

Häggblom, Ralf

Holmändan 52, 66850 Jeppo

1953/1996

1128442 --- 3900377

040-8618 852

haggblom.ralf@multi.fi

Dipl.ekon., Pensionär

Häggblom, Yvonne

Holmändan 52, 66850 Jeppo

1955/2007

2816318 --- 3900386

050-5647 992

yvonne.haggblom@gmail.com

Lektor, Pensionär

Häggman, Anders

Bärsvägen 31, 66850 Jeppo

1961/1991

1133831 --- 3900371

050-3978 181

anders.haggman@pohjola.fi 

anders.haggman@op.fi

Vd

Lindén, Eva

Keppov. 336 B, 66850 Jeppo

1944/2007

2816317 --- 3900387

050-5825 468

eva.linden@multi.fi

Fru

Lindén Stig

Keppov. 336 B, 66850 Jeppo

1943/1991

1133834 --- 3900372

0500-366 971

stig.linden@multi.fi 

lindenstig@gmail.com

Tekn. Dir./Pensionär

Lindgren, Marlene

Nylandsv. 84, 66850 Jeppo

1950/2014

3877701 --- 3900393

044-7219031

neni.lindgren@gmail.com

Pensionär

Lindgren, Per-Erik

Nylandsv. 84, 66850 Jeppo

1946/1979

1133836 --- 3900274

040-5605 417

per-erik.lindgren@multi.fi

Logistikchef, Pensionär

Nygård-Back, Vivan

Keppov. 357, 66850 Jeppo

1953/2009

3077314 --- 3900388

0500-663 968

vivannback@hotmail.com

Egen företagare

Peltorinne-Cederström, Paulina

Stationsvägen 22, 66850 Jeppo

1979/2021

045-8901 780

p.peltorinne@gmail.com

Tradenom, företagskonsult

Simons, Sven

Hjortrongränd 4, 66900 Nykarleby

1939/1966

1133838 --- 3900176

0500-568 354

sven.simons@multi.fi

Vd, Pensionär

Stenvall, Göran

Lövbackav. 92, 66850 Jeppo

1944/1973

1133842 --- 3900229

050-3001 081

goran.stenvall@multi.fi

Bilplåtslagare, Pensionär

Wistbacka, Jan-Ola

Keppovägen 350, 66850 Jeppo

1952/2011

3339283 --- 3900392

050-3214 904

jom.wistbacka@gmail.com

Anestesiläkare, Pensionär