Funktionärer & Kommittéer 2016 - 2017

Administrativt konto: 567291-211777 ----->FI48 5672 9120 0117 77

Aktivitetskonto:         567291-211785 ----->FI26 5672 9120 0117 85

 

Styrelse och funktionärer för LC Jeppo 2016-17

BEFATTNING

INNEHAVARE/ORDF.

MEDLEM

MEDLEM

President

Vivan Nygård-Back

 

 

I Vicepresident

Ari Sorjonen

 

 

II Vicepresident

Anders Häggman

 

 

Sekreterare

Fjalar Fors

 

 

Skattmästare

Stig Lindén

 

 

Klubbmästare

Sven Simons

 

 

Past President

Ralf Häggblom

 

 

Tailtwister

Eva Lindén

 

 

Ungdomsombud

Per-Erik Lindgren

 

 

PR

Sven Simons

 

 

Medlems-/Närvarokommitté

Sven Simons

Stig Forsgård

 

Aktivitetskommitté

Ari Sorjonen

Yvonne Häggblom

Per-Erik Lindgren / Jan-Ola Wistbacka

Webbsida

Fjalar Fors

 

 

Lions Quest

Yvonne Häggblom

 

 

Aarne Ritari-stiftelsen

Viking Back

 

 

Verksamhetsgranskare

Göran Stenvall

Per-Erik Lindgren

ers. Leo Alho, Anders Häggman

Luciakommitté

Kerstin Alho

Yvonne Häggblom

Eva Lindén

Julöppning

Paul Björkqvist

Ralf Häggblom

 

Per-Erik Lindgren

Sven Simons

Julgranar, Granljus och Vapen

Stig Lindén, Boris Lindén

Ari Sorjonen, Göran Stenvall

Viking Back, Fjalar Fors

Julkortskommitté 

Jan-Ola Wistbacka

Stig Forsgård

Per-Erik Lindgren, Marlene Lindgren

Skrotkommitté

Stig Lindén

Göran Stenvall

Viking Back, Ari Sorjonen

Jubileumskommittén

 Vivan Nygård-Back, Johannes Forss

Paul Björkqvist, Sven Simons, Stig Lindén

Anders Häggman, Kerstin Alho, Jan-Ola Wistbacka

Regionordförande

-Ralf Häggblom

-

-