Protokoll

Här hittar du verksamhetsårets månadsmötesprotokoll som inkommit till administratören. De läggs upp sedan de legat för kontroll i rimlig tid hos medlemmarna. Protokollen sparas som pdf-filer.