Verksamhetsplan 2022-2023

Verksamhetsplan 2022-2023 (förslag i april 2022, justeringar efterhand))

Augusti
 • Juthbackamarknaden
 • Flyktinghjälp i samråd med andra aktörer
September
 • Verksamhetsårets första månadsmöte
 • Medlemsvärvning
 • Facebook-sida
Oktober
 • Medlemsvärvning
 • Årsmöte
 • Tillverkning av Jeppolyktan (vid behov)
 • Julkortslotteri
 • Fredsaffischtävling
 • Lucia-arrangemang
 • Plogkäppar
November
 • Tillverkning av Jeppolyktan (vid behov)
 • Skrotinsamling
 • Julkortslotteri
 • Julöppning + Årets Jeppobo
 • Fredsaffisch, vinnare utses
 • Mörkervandring på Trådi (samarbete)
  
December
 • Medv. i Keppo julmarknad
 • Uppvaktning vid krigargravarna 6.12
 • Lucia
 • Jeppolyktan, julgranar till företag
 • Julkortslotteri
Januari
 • Gemensam. aktivitet...
 • Motionskampanj
 • Österbottens Lion
Februari
 • Motionskampanj
 • Medlemsvård / TUF-revy
  
 • Artikel till Österbottens Lion
Mars
 • Medlemsvärvning
 • Valberedning
 • Motionskampanjen avslutas
 • Timring av lada
April
 • Valmöte
 • Distriktets årsmöte / medlemsutbildning
 • Företagsbesök
Maj
 • Pappersinsamling
 • Minigolf
 • Uppvaktning vid krigargravarna på De stupades dag
Juni
 • Rapportera MyLCI
Aktiviteter som pågår hela verksamhetsperioden: September-maj hålls styrelsemöte 2:a ons. 
och månadsmöte 3:e ons. i mån om ej annat meddelas. 

Därtill: Understöd till nyfödda i Jeppo, utbetalning av stipendier, skrotinsamling, 
försäljning av Jeppolyktan och -vimpeln.

Zonens schema inverkar. Förteckningen justeras vid behov.