Nätkartan

Bild för Fjalar Fors

Under menyn "Konto o.a. nyttigt" hittar du en presentation av vilka funktioner som ligger bakom klubbens hemsida. Inblandade är Kommunikationsverket Ficora, DNS-leverantören Louhi och VPS-servern Linode, där själva hemsidan ligger. Alla tre skall ha en årlig slant för sin service.

1 kommentar