Beredd för april?

Bild för Fjalar Fors

Månaden innehåller praktiska åtaganden såsom transport av lotterivinsten (ladan) till Replot och timring av ny lada. Konten för skrotinsamling skall placeras på Måtarsberget. Vi får också besök av LC Alahärmä i samband med månadsmötet, då vi även bekantar oss med Jeppo Biogas. Inom administrationen skall de nya funktionärerna rapporteras till MyLCI.