Veteraninsamling

Bild för Fjalar Fors

Vi konstaterar att insamlingen för krigsveteraner 7 april inbringade 847 € på 1,5 tim. Tidpunkten 16:15 en fredag betyder att många dörrar förblir stängda då folk inte hunnit hem från jobbet. Och med 4 beväringar under begränsad tid blir stora delar av Jeppo utan besök av raska gossar i arméns svarta basker och gröna uniform. - Sven tillhandahåller bilden.