Vinstförteckning i LC Jeppos julkortslotteri 2018

Bild för Fjalar Fors

Dragningen gynnade följande lotter:

 

  • Nr 1143, Timrad lada
  • Nr 1035, Presentkort Jeppo Kraft
  • Nr   749, Presentkort Ingves
  • Nr 1263, Presentkort Ingves
  • Nr   791, Jeppolyktan
  • Nr 1021, Jeppolyktan
  • Nr    96, Presentkort Jeppo Potatis
  • Nr 1138, Presentkort Jeppo Potatis

Av lotten framgår varifrån och under vilka tider vinsterna kan hämtas. Lotten bör kunna presenteras vid tillfället. Adressen är Östra Jeppovägen 12.

Lions Club Jeppo framför sina gratulationer till dem som hade turen på sin sida denna gång och vill samtidigt tacka alla som stött insamlingen ungdomen i Jeppo med omnejd till gagn!