Motionslådor

Bild för Fjalar Fors

Ny, stilig motionslåda har monterats vid Keppo Vattenalg:s pumpstation vid Keppo respektive vid Bangårdsvägen lite söder om Sportplanen.