Motionslåda nr 3

Bild för Fjalar Fors

Denna finns prydligt monterad på hembygdsmuseets norra gavel.