Bastant pjäs

Bild för Fjalar Fors

Grövsta virket hittills. En välsmord insats klarade av att bygga denna bastanta lada på ca 3,5 kvällar.