Bländande förnöjelse

Bild för Fjalar Fors

Klubben har i olika konstellationer avnjutit en musikalisk produktion som hämtat näring och inspiration via rötterna i den lokala myllan. Christine Julin-Häggman har i samarbete med andra talanger skapat en pärla i toner. Under tiden 19-27 mars inhöstade musikalen "TJUGO SEKUNDER" lovord och rosor från en hänförd publik. Lions Club Jeppo sällade sig till skaran av helnöjda besökare.