Båtar på tur

Bild för Fjalar Fors

Klubbens egenhändigt tillverkade s.k. tjärroddbåtar, 2 st, har i många år kunnat inhysas under tak hos Sorjonens. Dagen före självständighetsdagen sågs det lämpligt att inte längre ockupera utrymmet, utan låta skutorna flytta till nya miljöer. Här anländer transporten till hembygdsmuseets skyddande residens.