Besök

Bild för Fjalar Fors

På aprilmötet hade vi besök av zonordförande Johan Lillqvist, t.h.  President Stig Lindén överräckte klubbens bordsstandar.

Foto: Sven Simons