Ett litet och tappert lejon

Välkommen till hemsidan för Lions Club Jeppo! - En fortgående historia med nutida touch.

    Lejonen i LC Jeppo är av ett skilt kattsläkte.

    Vi antar utmaningar som stärker kropp och själ.

    Klubben verkar under ledning av följande värden:

    Gemenskap  -  Vänskap  -  Hjälpsamhet  -  Talkoanda

    KF