Frågesport på Jutbacka

Bild för Fjalar Fors

Datum: 

lördag, 17 mars, 2018 - 19:00

Zonens frågesport på Juthbacka kallar. Info har sänts via e-post. Anmälan senast 9.3! Go, LC Jeppo, Go!

Deltagare utsågs enl. p 10 i mars månads mötesprotokoll. Se detta! Zonordf. behöver veta antalet matgäster, varför detta bör meddelas (till sekr.) inom utsatt tid!

Snart

Bild för Fjalar Fors

En lugn inledning på året förbyts snart i lite större aktivitet. Medlemsvård i Hunurijärvi, företagsbesök, medelinsamling till krigsinvalider, svenskspråkigt forum i Tammerfors, skrot, papper, etc knackar på porten.

 

Julkortslotteriets vinnare

Bild för Fjalar Fors
Försäljningen av årets julkortslotter inleddes 17:e nov. och slutfördes 2:a dec. Aktiviteten i sin helhet slukade 81 timmar + insatsen för timringen av ladan, 100 timmar.
 
Dragningen bland lotteriets 1300 sålda lotter gjordes 27.12.2017, kl. 11:11:17.
Resultatet blev följande:
  1. Nr    795 :  Timrad stocklada
  2. Nr    687 :  Presentkort, Jeppo Kraft
  3. Nr    401 :  Presentkort, Ingves & Svanbäck
  4. Nr    914 :  Presentkort, Ingves & Svanbäck
  5. Nr    673 :  Jeppolyktan
  6. Nr    442 :  Jeppolyktan
  7. Nr    789 :  Presentkort, Jeppo Potatis
  8. Nr  1048 :  Presentkort, Jeppo Potatis 
  9. Nr    617 :  Presentkort, Jeppo Potatis
LC Jeppo gratulerar vinnarna och tackar alla lottköpare för deras stöd till ungdomar i Jeppo med omnejd!

Vi är i gång

Bild för Fjalar Fors

Verksamhetsåret har inletts med friska tag. En lada är redan timrad (se Flickr-bilder i menyn t.h., nertill) och flera beställningar väntar på tröskeln. Vi får avgöra vad vi orkar med. 

Skrotinsamlingen har fått sitt stationära tillhåll på Måtarsberget och har öppnat famnen för kontinuerliga leveranser. En annan insamling handlar om flaskreturkvitton, som förhoppningsvis ramlar in i jämn takt vid Sale, S-Market och K-Market.

Fredsaffischtävlingen pågår vid skolan, där 18 elever meddelat om deltagande. Alstren levereras senast 8 okt.

Klubben står i beråd att anta en ny medlem, som så småningom får stifta bekanskap med kommande verksamheter enligt den plan, som presenteras i menyn.

Sammanfattat

Bild för Fjalar Fors

Verksamhetsåret 2016-2017 är noterat både på MyLCI och i form av enkel händelseförteckning. 

De 65-66 noteringarna motsvarar 1699 aktivitetstimmar eller nästan 74 timmar/lejon.  Ett verksamt gäng!

Sidor

Prenumerera på LC Jeppo RSS