Sammanfattat

Bild för Fjalar Fors

Verksamhetsåret 2016-2017 är noterat både på MyLCI och i form av enkel händelseförteckning. 

De 65-66 noteringarna motsvarar 1699 aktivitetstimmar eller nästan 74 timmar/lejon.  Ett verksamt gäng!

Laduleverans och bygge

Bild för Fjalar Fors

Med gott samarbete mellan Jan-Ola, Viking, Göran, Ralf, Fjalar och ytterligare hjälp från Firas och Mayvor påbörjades nermonteringen av ladan kl. 13:00. Det tog sin lilla tid att forsla timret till Replot, men väl där löpte återbyggandet fint. Trots kaffepaus i Kvevlax på återvägen var vi hemma redan kl. 18:00. Fem timmar för uppdraget är inte fy skam! Kolla också Flickr! Foto: Mayvor

 

Klubb- och företagsbesök

Bild för Fjalar Fors

Datum: 

onsdag, 19 april, 2017 - 18:00

April månadsmöte sker i tecken av gästbesök från LC Alahärmä och gemensamt företagsbesök till Jeppo Biogas kl. 18. Därefter blir det samkväm med mat i Måtarsstugan. Vi avslutar kvällen med att avhandla klubbens egna ärenden.

 LC Alahärmä överräckte en uppsättning dryckesvänliga glas i god ordning.

Veteraninsamling

Bild för Fjalar Fors

Vi konstaterar att insamlingen för krigsveteraner 7 april inbringade 847 € på 1,5 tim. Tidpunkten 16:15 en fredag betyder att många dörrar förblir stängda då folk inte hunnit hem från jobbet. Och med 4 beväringar under begränsad tid blir stora delar av Jeppo utan besök av raska gossar i arméns svarta basker och gröna uniform. - Sven tillhandahåller bilden.

Beredd för april?

Bild för Fjalar Fors

Månaden innehåller praktiska åtaganden såsom transport av lotterivinsten (ladan) till Replot och timring av ny lada. Konten för skrotinsamling skall placeras på Måtarsberget. Vi får också besök av LC Alahärmä i samband med månadsmötet, då vi även bekantar oss med Jeppo Biogas. Inom administrationen skall de nya funktionärerna rapporteras till MyLCI.

Lions julkortslotteri, vinster

Bild för Fjalar Fors

Dragningen gynnade följande numror:

  • Nr   956 = Timrad stocklada
  • Nr     77 = Årskort, Sports club Nykarleby
  • Nr 1091 = Presentkort, Jeppo Kraft
  • Nr.    63 = Presentkort Ingves & Svanbäck
  • Nr   305 =.     ".               ".                "
  • Nr   180 = Jeppolyktan
  • Nr 1132 =.       "
  • Nr.      8 = Presentkort, JePo
  • Nr   438 =    ".                 "
  • Nr 1299 =.   ".                 "

LC Jeppo gratulerar! Vinsterna hämtas enligt informationen på lotten.

Sidor

Prenumerera på LC Jeppo RSS