Aktiviteten

Bild för Fjalar Fors

Aktuellt, medan vintern ännu håller sitt grepp om oss, är valet av nästa års presidium och funktionärer. Blivande president Anders har framfört sitt förslag, vilket med små justeringar anammades vid mars-mötet. Det skall upp på bordet en andra gång i april och vi hoppas att processen då flyter behagligt som en smekning!

Under det livliga verksamhetsåret 2016-17 bokfördes totalt 1699 aktivitetstimmar - per dato 2017-18 noterar vi 853 dito. Förutom två månadsmöten har vi några timslukande åtaganden framför oss, t.ex. ladutimring och pappersinsamling, så den s.k. lax-gränsen (1000) lär spräckas rätt enkelt också denna gång. 

God vår!

Hunurijärvi 23 mars

Bild för Fjalar Fors

Månadsmötet går av stapeln i bussen till Hunurijärvi den 23 mars, med start kl 18:30 från Funkis. En viktig punkt kommer att vara första behandlingen av nästa års presidium och funktionärer. Väl framme väntar bastubad, middag och trevlig samvaro.

Frågesport på Jutbacka

Bild för Fjalar Fors

Datum: 

lördag, 17 mars, 2018 - 19:00

Zonens frågesport på Juthbacka kallar. Info har sänts via e-post. Anmälan senast 9.3! Go, LC Jeppo, Go!

Deltagare utsågs enl. p 10 i mars månads mötesprotokoll. Se detta! Zonordf. behöver veta antalet matgäster, varför detta bör meddelas (till sekr.) inom utsatt tid!

Snart

Bild för Fjalar Fors

En lugn inledning på året förbyts snart i lite större aktivitet. Medlemsvård i Hunurijärvi, företagsbesök, medelinsamling till krigsinvalider, svenskspråkigt forum i Tammerfors, skrot, papper, etc knackar på porten.

 

Julkortslotteriets vinnare

Bild för Fjalar Fors
Försäljningen av årets julkortslotter inleddes 17:e nov. och slutfördes 2:a dec. Aktiviteten i sin helhet slukade 81 timmar + insatsen för timringen av ladan, 100 timmar.
 
Dragningen bland lotteriets 1300 sålda lotter gjordes 27.12.2017, kl. 11:11:17.
Resultatet blev följande:
  1. Nr    795 :  Timrad stocklada
  2. Nr    687 :  Presentkort, Jeppo Kraft
  3. Nr    401 :  Presentkort, Ingves & Svanbäck
  4. Nr    914 :  Presentkort, Ingves & Svanbäck
  5. Nr    673 :  Jeppolyktan
  6. Nr    442 :  Jeppolyktan
  7. Nr    789 :  Presentkort, Jeppo Potatis
  8. Nr  1048 :  Presentkort, Jeppo Potatis 
  9. Nr    617 :  Presentkort, Jeppo Potatis
LC Jeppo gratulerar vinnarna och tackar alla lottköpare för deras stöd till ungdomar i Jeppo med omnejd!

Vi är i gång

Bild för Fjalar Fors

Verksamhetsåret har inletts med friska tag. En lada är redan timrad (se Flickr-bilder i menyn t.h., nertill) och flera beställningar väntar på tröskeln. Vi får avgöra vad vi orkar med. 

Skrotinsamlingen har fått sitt stationära tillhåll på Måtarsberget och har öppnat famnen för kontinuerliga leveranser. En annan insamling handlar om flaskreturkvitton, som förhoppningsvis ramlar in i jämn takt vid Sale, S-Market och K-Market.

Fredsaffischtävlingen pågår vid skolan, där 18 elever meddelat om deltagande. Alstren levereras senast 8 okt.

Klubben står i beråd att anta en ny medlem, som så småningom får stifta bekanskap med kommande verksamheter enligt den plan, som presenteras i menyn.

Sammanfattat

Bild för Fjalar Fors

Verksamhetsåret 2016-2017 är noterat både på MyLCI och i form av enkel händelseförteckning. 

De 65-66 noteringarna motsvarar 1699 aktivitetstimmar eller nästan 74 timmar/lejon.  Ett verksamt gäng!

Laduleverans och bygge

Bild för Fjalar Fors

Med gott samarbete mellan Jan-Ola, Viking, Göran, Ralf, Fjalar och ytterligare hjälp från Firas och Mayvor påbörjades nermonteringen av ladan kl. 13:00. Det tog sin lilla tid att forsla timret till Replot, men väl där löpte återbyggandet fint. Trots kaffepaus i Kvevlax på återvägen var vi hemma redan kl. 18:00. Fem timmar för uppdraget är inte fy skam! Kolla också Flickr! Foto: Mayvor

 

Klubb- och företagsbesök

Bild för Fjalar Fors

Datum: 

onsdag, 19 april, 2017 - 18:00

April månadsmöte sker i tecken av gästbesök från LC Alahärmä och gemensamt företagsbesök till Jeppo Biogas kl. 18. Därefter blir det samkväm med mat i Måtarsstugan. Vi avslutar kvällen med att avhandla klubbens egna ärenden.

 LC Alahärmä överräckte en uppsättning dryckesvänliga glas i god ordning.

Veteraninsamling

Bild för Fjalar Fors

Vi konstaterar att insamlingen för krigsveteraner 7 april inbringade 847 € på 1,5 tim. Tidpunkten 16:15 en fredag betyder att många dörrar förblir stängda då folk inte hunnit hem från jobbet. Och med 4 beväringar under begränsad tid blir stora delar av Jeppo utan besök av raska gossar i arméns svarta basker och gröna uniform. - Sven tillhandahåller bilden.

Beredd för april?

Bild för Fjalar Fors

Månaden innehåller praktiska åtaganden såsom transport av lotterivinsten (ladan) till Replot och timring av ny lada. Konten för skrotinsamling skall placeras på Måtarsberget. Vi får också besök av LC Alahärmä i samband med månadsmötet, då vi även bekantar oss med Jeppo Biogas. Inom administrationen skall de nya funktionärerna rapporteras till MyLCI.

Sidor