Bländande förnöjelse

Bild för Fjalar Fors

Klubben har i olika konstellationer avnjutit en musikalisk produktion som hämtat näring och inspiration via rötterna i den lokala myllan. Christine Julin-Häggman har i samarbete med andra talanger skapat en pärla i toner. Under tiden 19-27 mars inhöstade musikalen "TJUGO SEKUNDER" lovord och rosor från en hänförd publik. Lions Club Jeppo sällade sig till skaran av helnöjda besökare.

Julhelgen avslutad

Bild för Fjalar Fors

Såhär nöjd är 3/5-delar av gran-, granljus och vapengruppen över att julhelgens lysande attribut nu har städats undan på fem olika platser i byn. En dag med solsken, minus 15 grader och härligt vita drivor ackompanjerade under den timme åtgärden tog i anspråk.

Samlare

Bild för Fjalar Fors

Vissa samlar på jämna år, andra på papper, och så finns de som samlar på både och.

Anders, grattis till 60 jämna och ett lass papper!

Sidor

Prenumerera på LC Jeppo RSS