Fredsaffischtävlingen

Bild för Fjalar Fors

Fyra elever i Jeppo-Pensala skola deltog i fredsaffischtävlingen "Led med hjärtat": Elsa Jungarå, Marielle Höglund, My Hagman och Leon Wallin. Leon ansågs ha tolkat temat bäst och hans bidrag (bilden) samlade flest röster.

Presidenten har den 17.11 tackat eleverna för deltagandet i tävlingen och informerat om att klubbens erkännande utdelas vid lämpligt tillfälle. Elsa, Marielle och My har återfått sina alster - Leons dito går vidare till nästa nivå.

En kväll i mörker

Bild för Fjalar Fors

Klubben medverkade i "Mörkervandring på Trådi", som byaföreningen ordnade för 4:e gången fredagen den 11.11. Vår insats bestod i skjuts av ukrainare till Måtarsberget, utdelning av reflexer före start samt grillkorv och Trip till alla deltagare framme vid vindskyddet på Mässjesbacken. Längs med fackelbelyst led letade sig 50 vandrare fram till målet och tog sig tid att avnjuta både den välkomnande atmosfären och myset kring grillen. Vandringen tillbaka gick med glatt sinne i vältrampade spår. Foto: Vivan Nygård-Back

Bländande förnöjelse

Bild för Fjalar Fors

Klubben har i olika konstellationer avnjutit en musikalisk produktion som hämtat näring och inspiration via rötterna i den lokala myllan. Christine Julin-Häggman har i samarbete med andra talanger skapat en pärla i toner. Under tiden 19-27 mars inhöstade musikalen "TJUGO SEKUNDER" lovord och rosor från en hänförd publik. Lions Club Jeppo sällade sig till skaran av helnöjda besökare.

Julhelgen avslutad

Bild för Fjalar Fors

Såhär nöjd är 3/5-delar av gran-, granljus och vapengruppen över att julhelgens lysande attribut nu har städats undan på fem olika platser i byn. En dag med solsken, minus 15 grader och härligt vita drivor ackompanjerade under den timme åtgärden tog i anspråk.

Samlare

Bild för Fjalar Fors

Vissa samlar på jämna år, andra på papper, och så finns de som samlar på både och.

Anders, grattis till 60 jämna och ett lass papper!

Sidor

Prenumerera på LC Jeppo RSS